Przejdź do treści

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Waldemar Buda

Minister Rozwoju i Technologii

Grzegorz Puda

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Paweł Szefernaker

Sekretarz Stanu, MSWiA

Andrzej Abako

Starosta Olsztyński

Michał Baj

Dyrektor Zarządzający Pionem Programów Inwestycyjnych i Mieszkaniowych, BGK

Wojciech Bakun

Prezydent Miasta Przemyśla

Jakub Banaszek

Prezydent Miasta Chełm

Marek Chmielewski

Wójt Gminy Dzierżoniów

Paweł Chorąży

Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich, BGK

Dawid Chrobak

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn

Grzegorz Cichy

Burmistrz Proszowic, Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu

Alicja Deba

Dyrektor Biura Programów Inwestycyjnych, BGK

Marcin Dmowski

Zastępca Burmistrza Miasta Świdnik

Paweł Dziewit

Wójt Gminy Gózd

Paweł Felis

Instytut Finansów SGH, Instytut Finansów przy MF

Maria Fidzińska-Dziurzyńska

Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego

Piotr Janica

Prezes MPLAB Prototypes

dr Adam Kałążny

Partner Associate, Deloitte

Mirosław Karolczuk

Burmistrz Augustowa

Beata Katarzyna Kulczycka

Naczelnik Wydziału Programowania i Promocji, Urząd Miejski Nowa Sól

Paweł Lider

Meridiam

Anna Łopaciuk

Dyrektor Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka, BGK

Piotr Matczuk

Country Officer, IFC

Tomasz Matuszewski

Burmistrz Miasta Sanoka

Wojciech Morawski

Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK

Bartosz Mysiorski

Fundacja Centrum PPP

Józef Neterowicz

Ekspert Związku Powiatów Polskich

Jacek Orych

Burmistrz Miasta Marki

Wojciech Ostrowski

Skarbnik Miasta Płock

Artur Paszko

Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Adam Piłat

Menedżer Zespołu Analiz Strategicznych i Programowych, BGK

Andrzej Porawski

Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

Arkadiusz Ptak

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszewa

Waldemar Remfeld

Starosta Grajewski

Łukasz Rogowski

Doradca Podatkowy, Urząd Miasta Szczecin

prof. dr hab. Paweł Smoleń

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, KUL, Wiceprezes SKO w Lublinie

Przemysław Socha

Dyrektor Biura Relacji Społecznych, BGK

Piotr Sołtyski

Członek Zarządu, Hochtief PPP Inwestycje Polskie Sp. z o.o.

Przemysław Szulfer

Dyrektor ds. finansowych odpowiedzialny za rozwój PPP, Warbud

Brygida Ślabska

Prezes Fundacji Most the Most, BGK

Mateusz Walewski

Dyrektor Departamentu Badań i Analiz oraz Główny Ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego

Marek Wiewióra

Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego, MF

Marek Wójcik

Pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich

Zdzisław Zadworny

Burmistrz Gminy Cieszanów

dr hab. Katarzyna Zalasińska

Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Rafał Zalesiński

Prezes Zarządu Wodociągów Leszczyńskich

Adam Żelezik

Dyrektor Departamentu 3W, BGK

dr Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin

Grzegorz Kubalski

Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich

dr Beata Rogowska-Rajda

Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Zastępca Dyrektora, KIS

Krzysztof Iwaniuk

Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP