Przejdź do treści

Andrzej Abako

Starosta Olsztyński

Andrzej Abako to jeden z najaktywniejszych samorządowców regionu Warmii i Mazur. Z jednostkami samorządu terytorialnego związany jest od dwudziestu lat. Przez trzy kadencje był radnym Dobrego Miasta, pracował również w Zarządzie Warmińskiego Związku Gmin. To radny obecnej i dwóch poprzednich kadencji Rady Powiatu w Olsztynie. Pełnił funkcję wicestarosty, a w roku 2018 radni powierzyli mu stanowisko starosty olsztyńskiego. Jedną z kluczowych elementów strategii powiatu jest wykorzystanie dziedzictwa historyczno-kulturowego i tożsamości Warmii dla rozwoju gospodarczego regionu.