Przejdź do treści

Andrzej Porawski

Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

Andrzej Porawski (1951), delegat na I, II i III KZD NSZZ „Solidarność”, członek Komitetu Obywa-watelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie; 1990-91 – przewodniczący KO Woj. Poznańskiego. W latach 1990-98 i 2002-06 był radnym miasta Poznania, a w latach 1998-2002 – radnym Sejmiku Woj. Wielkopolskiego. W kadencji 1990-94 był członkiem Zarządu Miasta Poznania. Od 1991 r. jest dyrektorem Biura Związku Miast Polskich.

W latach 1999-2022 pełnił funkcję sekretarza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze strony samorządowej. W latach 1992-3 i 1997-2001 współpracował z URM i KPRM w zakresie reform ustrojowych. W latach 1998-2002 i 2014-2022 był członkiem Rady Statystyki.

W latach 2008-2016 był członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Od roku 2010 jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Jest członkiem Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.

W roku 2015 otrzymał od pisma samorządowego „Wspólnota” tytuł Samorządowca 25-lecia. W roku 2016 otrzymał Nagrodę „Fundament Rzeczpospolitej” im. Prof. Michała Kuleszy.