Przejdź do treści

Artur Paszko

Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego; doktor nauk humanistycznych. Od 1999 roku związany zawodowo z instytucjami publicznymi. Pełnił kierownicze funkcje w administracji publicznej, a także w spółkach JST i Skarbu Państwa. Współpracował m.in. z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor ok. 100 publikacji naukowych i popularyzatorskich. Przewodniczący Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego.