Przejdź do treści

Dawid Chrobak

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Radca prawny.

Od 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn. Działalność samorządową rozpoczął w 2010 r. – został wówczas radnym Rady Powiatu Tarnowskiego. W latach 2007 – 2013 pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Współpracował z kilkoma krakowskimi kancelariami radców prawnych. Następnie, w latach 2013 – 2014 pracował w Urzędzie Gminy Biskupice na stanowisku radcy prawnego. Od roku 2011 do roku 2019 udzielał bezpłatnych porad prawnych w ramach działalności Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Michała Wojtkiewicza w Zakliczynie. Od 2019 r. świadczy bezpłatną pomoc prawną w ramach Biura Senatorskiego Senatora RP Prof. Kazimierza Wiatra w Zakliczynie. Współzałożyciel Związku Samorządów Polskich (2017 r.).

W latach 2017 – 2021 Członek Zarządu Związku Samorządów Polskich a od 2021 r. jego Wiceprezes. W październiku 2021 r. powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w skład Narodowej Rady Rozwoju – Rady do spraw Samorządu Terytorialnego. Członek Komitetu Sterującego ds. Rozstrzygnięć Strategicznych działającego w ramach Zespołu ds.  Programu Regionalnego „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027. Małopolska Przyszłości”. Przedstawiciel samorządu terytorialnego Województwa Małopolskiego w Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski.

Wyróżniony wieloma odznaczeniami, w tym nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę – Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz upamiętnienia historii Polski i za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przez Ministra Edukacji Narodowej – medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – medalem „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i propagowaniu postaw patriotycznych.

Dwukrotny laureat plebiscytu „Najpopularniejszy Burmistrz Małopolski”.

Żonaty, ma córkę i syna.

Syn ś.p. Stanisława Chrobaka, działacza opozycji w okresie PRL, współzałożyciela NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, senatora RP I  kadencji, wójta Gminy Zakliczyn w latach 1991 – 1998, radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego.