Przejdź do treści

dr Beata Rogowska-Rajda

Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Zastępca Dyrektora, KIS

doktor nauk ekonomicznych, zastępca dyrektora w Krajowej Informacji Skarbowej, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Warszawskiego Ośrodka Badań Finansów Publicznych przy Uniwersytecie Warszawskim, biegły sądowy, egzaminator w Komisji Egzaminacyjnej na Biegłych Rewidentów, wykładowca na studiach podyplomowych w SGH, UMCS oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Pełnomocnik Ministra Finansów przed NSA oraz TSUE. Uczestnik grantów badawczych, ekspert NCBiR, autor wielu publikacji naukowych, artykułów i monografii.