Przejdź do treści

Grzegorz Puda

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Grzegorz Puda pełni funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej od 26 października 2021 r. Wcześniej, od 6 października 2020 r. do 26 października 2021 r. sprawował funkcję ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Od 15 lipca 2019 r. Grzegorz Puda był sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Tę samą funkcję pełnił od listopada 2019 r. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, które powstało w wyniku przekształcenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Od 23 lipca 2019 r. był również pełnomocnikiem rządu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 r. w Katowicach.

Poseł VIII i IX kadencji. W Sejmie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury oraz Sekretarza Sejmu.

Grzegorz Puda urodził się 13 lipca 1982 r. w Bielsku-Białej.

Menedżer, samorządowiec, wykładowca.

Studia wyższe ukończył z tytułem magistra-inżyniera z zakresu zootechniki na Akademii Rolniczej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie pracował dla wiodących firm. W Polsce kilka lat pracował w jednej z największych instytucji finansowych w Europie. Był także wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Doświadczenie samorządowe zdobył m.in. jako koordynator w starostwie powiatowym i Radny Rady Miejskiej Bielska-Białej. Mandat radnego wykonywał niemal przez trzy kadencje, do czasu wyborów do Sejmu w 2015 r.