Przejdź do treści

Krzysztof Iwaniuk

Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

Pan Krzysztof Iwaniuk jest Wójtem Gminy Terespol, funkcję tę pełni nieprzerwanie od 1992 roku. W latach od 1990 r. – 1992 r. był Burmistrzem Miasta i Gminy Terespol. Jest człowiekiem zaangażowanym w służbę publiczną i rozwój samorządności. Wzorowo kieruje gminą, dzięki jego inicjatywom i sumiennej pracy Gmina Terespol z gminy zaniedbanej cywilizacyjnie przerodziła się w Gminę nowoczesną i przodującą w Polsce w swojej kategorii. W 2022 roku gmina Terespol obchodzi 30 lat swojego istnienia. Cały ten czas to jeden wielki plac budowy, gdzie skutecznie było zmieniane oblicze wszystkich 26 miejscowości. W tym okresie w gminie dzięki wizji i zaangażowaniu Wójta i współpracy z Radą Gminy od postaw wykreowano i zbudowano strefę aktywności gospodarczej. Powodem do dumy jest też nowo wybudowane już drugie przedszkole w 6500 tys. gminie.

Dzięki zaangażowaniu Wójta znacząco wzrosła też aktywność Gminnego Centrum Kultury, które organizuje wiele imprez gminnych takich jak: Kultura bez granic, Dzień strażaka, Koła gospodyń itp. W ostatnim dziesięcioleciu samorząd gminy Terespol może poszczycić się istotnymi inwestycjami. W 2013 roku został oddany do użytku nowowybudowany budynek administracyjny w Kobylanach. Otwarcie nowego obiektu odbyło się 25 maja 2013 roku. W uroczystości wzięła udział Prezydentowa Karolina Kaczorowska, małżonka ostatniego Prezydenta II RP Ryszarda Kaczorowskiego, którego imieniem został nazwany Plac przy którym mieści się siedziba Urzędu. Tereny w tej lokalizacji są kreowane jako przyszłe centrum gminy Terespol. Obok nowego centrum gminy powstał zbiornik wodny przy rzece Czapelce, ze środków budżetu gminy za kwotę 7657 tys. zł.

Potwierdzeniem nieustannej dbałości Wójta o gminę są państwowe odznaczenia, liczne nagrody i wyróżnienia oto niektóre z nich: 2010 – Krzyż Kawalerski Orderu Odznaczenia Polski. 2013 – nagroda w konkursie na najlepszą inwestycję oświetleniową i na najlepiej oświetloną gminę i miasto . 2014 Gmina Terespol otrzymała tytuł – Wydarzenie kulturalne roku 2014 w województwie lubelskim. 2015 rok – Krzysztof Iwaniuk został Człowiekiem Roku 2015 Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego. W konkursie „Gmina na 6″ kolejne wyróżnienie dla Gminy Terespol. Gmina Terespol została również wyróżniona w konkursie na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2018 Roku oraz na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2018 Roku. 2019 rok – wyróżnienie dla Gminy Terespol – tutuł Top Inwestycji Polski Wschodniej. W 2020 r. nagroda dla Krzysztofa Iwaniuka – za zasługi na rzecz samorządności. 2021 rok – GMINA Terespol otrzymała wyróżnienie w kategorii INNOWATOR ROKU za gminny zbiornik retencyjny w Kobylanach. Wszystkie te nagrody, wyróżnienia uzyskane przez gminę, były możliwe dzięki skutecznemu zarządzającemu tą jednostką Wójtowi Krzysztofowi Iwaniukowi, który swoją postawą i pracą motywuje wszystkich pracowników i społeczność lokalną do wytężonej pracy dla dobra i rozwoju gminy.

Od 2019 r. Przewodniczący ZGWRP wcześniej członek Zarządu oraz Wiceprzewodnczący; od 29 września 1999 r. Przedstawiciel ZGWRP w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; od 27 września 2021 r Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; przedstawiciel ZGWRP w Komitetach Sterujących i Monitorującym (jako członek i jako zastępca).Członek Europejskiego Komitetu Regionów od 2020 r.