Przejdź do treści

dr Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin

Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin od 2010 r. Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej i w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W latach 2007-2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Wiceprezes Związku Miast Polskich, członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Współprzewodniczący Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST. Członek zarządu fundacji Unii Metropolii Polskich.