Przejdź do treści

Marek Chmielewski

Wójt Gminy Dzierżoniów

Jestem absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Pełnię funkcję wójta Gminy Dzierżoniów od 2007 roku. Jako samorządowiec  angażuję się w wiele inicjatyw i pracę na rzecz społeczności lokalnych.  Pełnię także funkcję przewodniczącego zarządu Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, której celem jest stworzenie platformy współdziałania na rzecz zachowania istniejących i tworzenia nowych istotnych wartości na polskiej wsi, w szczególności w sferach: tożsamości, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, środowiska, rewitalizacji, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania przestrzeni i krajobrazu wiejskiego, a także oddolnej aktywności mieszkańców wsi. Ze względu na położenie  geograficzne gminy oraz moje turystyczne pasje działam na rzecz regionu pełniąc również inne funkcje: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis członek zarządu, Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska z-ca przewodniczącego zarządu, Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich z-ca przewodniczącego zarządu