Przejdź do treści

Maria Fidzińska-Dziurzyńska

Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego

Maria Fidzińska-Dziurzyńska posiada wielowymiarowe doświadczenie zawodowe oraz wiedzę w takich dziedzinach jak: finanse, bankowość, zarządzanie, audyt i kontrola, nadzór nad spółkami komunalnymi, administracja samorządowa oraz podatki. Na stanowisko Skarbnika Województwa Świętokrzyskiego została powołana od stycznia 2009 roku. Do jej podstawowych obowiązków należy zapewnienie finansowej realizacji zadań publicznych, w tym planowanie, ewidencja, sprawozdawczość, zarządzanie długiem oraz nadzór nad gospodarką finansową jednostek podległych województwu. Angażuje się w projekty restrukturyzacyjne, w zakresie tworzenia programów rozwojowych oraz naprawczych jednostek organizacyjnych. Od 2016 roku jest członkiem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania jako przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.