Przejdź do treści

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Urodzony 20 czerwca 1968 roku we Wrocławiu. Polski menedżer i bankowiec, polityk. Jest synem chemiczki Jadwigi oraz fizyka i opozycjonisty Kornela Morawieckiego. Rodzina ojca pochodziła ze Świętokrzyskiego, a rodzice przed II wojną światową przeprowadzili się na warszawską Pragę, gdzie urodził się ich syn Kornel.

Mateusz Morawiecki od 1991 roku jest żonaty z Iwoną, jest również ojcem czworga dzieci – córek Olgi i Magdaleny oraz synów Jeremiasza i Ignacego.
Od 1979 roku drukował Biuletyn Dolnośląski w „podziemnej” drukarni w Wilczynie w domu Państwa Winciorków. Od grudnia 1981 roku brał udział w akcjach opozycyjnych: malowaniu napisów na murach, zrywaniu flag, rozklejaniu plakatów i ulotek, druku i kolportażu drugoobiegowych pism oraz rozwieszaniu opozycyjnych transparentów. W latach 1983-1988 był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany za działalność opozycyjną. Od 1986 roku publikował pod pseudonimem własne artykuły w prasie „podziemnej”, głównie w Biuletynie Dolnośląskim. W latach 80. został kilkakrotnie pobity z powodów politycznych, był wzywany na przesłuchania i nękany rewizjami w mieszkaniu. Działał w założonej przez ojca Solidarności Walczącej, a także w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.

11 grudnia 2017 roku został powołany na stanowisko Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów. Od 9 stycznia 2018 roku do 15 listopada 2019 roku sprawował urząd Prezesa Rady Ministrów.

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku został posłem na Sejm IX kadencji. 15 listopada 2019 roku został ponownie powołany na urząd Prezesa Rady Ministrów, a także na urząd Ministra Sportu. Od 29 września 2016 roku do 11 grudnia 2017 roku był Wiceprezesem Rady Ministrów oraz Ministrem Rozwoju i Finansów. Od 16 listopada 2015 roku do 29 września 2016 roku sprawował urząd Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rozwoju.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Business Administration Central Connecticut State University oraz Politechniki Wrocławskiej, studiów MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, studiów europejskich Uniwersytetu w Hamburgu oraz Master of Advanced European Studies Uniwersytetu w Bazylei.

Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w spółce Cogito. W latach 1993-1996 pracował we wrocławskiej firmie Enter Marketing-Publishing. W tym okresie, na zlecenie wojewody wrocławskiego, brał udział w programie edukacyjnym i restrukturyzacyjnym państwowych gospodarstw rolnych. W 1995 roku odbył staż w Deutsche Bundesbank, a w latach 1996-1997 prowadził prace badawcze przy Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. W 1998 roku został Zastępcą Dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej i był członkiem grupy negocjującej przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (Bankowość i Finanse). Od 1998 roku do 2001 roku pracował w Banku Zachodnim WBK – jako doradca Prezesa Zarządu, następnie Członek Zarządu i Dyrektor Banku. W czerwcu 2001 roku został Członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK, a w maju 2007 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.

W 2013 roku odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka.

23 czerwca 2015 roku za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania oraz promowania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.