Przejdź do treści

Mirosław Karolczuk

Burmistrz Augustowa

Magister zarządzania WSFiZ w Białymstoku. Od 1994 pracował w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie jako Zastępca Dyrektora. W latach 2015-2017 Zastępca Burmistrza, a od listopada 2018 roku Burmistrz Miasta Augustowa.
Od początku pracy w samorządzie skoncentrował się nad inwestycjami miejskimi, priorytetowo traktując przy ich realizacji pozyskiwanie dofinansowania zewnętrznego, w tym w szczególności ze środków UE. Dzięki tym staraniom powstało kilkanaście kilometrów prawie stu ulic, nastąpiła zmiana siedziby urzędu miejskiego oraz MOPS, remont kilku budynków miejskich, modernizacja oświetlenia ulicznego na LED-owe, pozyskane zostało dofinasowanie na zakup 4 autobusów elektrycznych, modernizację stadionu miejskiego, powstała Augustowska Strefa Aktywności Gospodarczej itd.

W roku 2019 i 2022 otrzymał Orła WPROST (pierwszy raz jako Samorządowiec Regionu). Za najbardziej ciekawe społecznie doświadczenie w życiu uważa przekazywanie wiedzy informatycznej seniorom jako Latarnik w projekcie Polska Cyfrowa Równych Szans.

Zainteresowania Burmistrza Augustowa to podróże, nordic walking, jazda rowerem, spływy kajakowe oraz nowoczesna technologia w tym często informatyka.