Przejdź do treści

dr hab. Paweł Felis

Instytut Finansów SGH, Instytut Finansów przy MF

Prof. SGH dr hab. Paweł Felis – pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Finansów SGH w Warszawie. Ekspert Instytutu Finansów przy MF. Zainteresowania naukowe obejmują finanse i podatki, ze szczególnym uwzględnieniem podatków majątkowych. Członek rady naukowej dyscypliny ekonomia i finanse SGH. Redaktor naczelny czasopisma „Studia i Analizy Instytutu Finansów”, członek kolegium redakcyjnego „Studia BAS”. Autor ok. 150 publikacji naukowych i popularyzatorskich, a także opinii i ekspertyz dla Kancelarii Sejmu.