Przejdź do treści

Piotr Sołtyski

Członek Zarządu, Hochtief PPP Inwestycje Polskie Sp. z o.o.

Piotr Sołtyski pełnił różne funkcje w HOCHTIEF przez ostatnie 20 lat. W tym czasie zarówno budował, jak i dewelopował wiele znaczących projektów infrastrukturalnych. Jego doświadczenie obejmuje m.in. budowę pierwszej fazy Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w Gdańsku, pierwszego głębokowodnego terminalu na Bałtyku. Następnie przeniósł się do działu PPP, gdzie pełnił wiodące role w zespołach ofertowych dla projektów PPP na różnych rynkach, w tym w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Niemczech, Polsce, Słowacji, Czechach i Albanii. Obecnie, jako dyrektor zarządzający HOCHTIEF Ladepartner GmbH, współkieruje zespołem odpowiedzialnym za rozwój infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w niemieckich miastach.