Przejdź do treści

Prof. dr hab. Paweł Smoleń

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, KUL, Wiceprezes SKO w Lublinie

Kierownik Katedry Finansów i Prawa Finansowego WPPKiA KUL. Wieloletni prezes i wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie. W latach 2008-2012 dyrektor Instytutu Nauk Prawnych KUL, a następnie do 2019r. – prorektor  KUL. Przewodniczący Rady Naukowej Międzynarodowej Sieci Naukowej KULTAX. Członek Rady Redakcyjnej kwartalnika „Casus”, Rady Programowej miesięcznika „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” oraz Rady Naukowej czasopisma  „Kwartalnik Prawa Podatkowego”. Autor licznych opracowań z zakresu prawa finansowego.