Przejdź do treści

Wojciech Morawski

Prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski – kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK w Toruniu, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Prawne UMK, wykładał także na Uniwersytecie Karola w Pradze, a także Uniwersytecie Masaryka w Brnie, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego oraz kolegiów redakcyjnych Przeglądu Podatkowego a także Prawa Budżetowego Państwa i Samorządu Terytorialnego. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego oraz celnego. Autor ponad 400 publikacji naukowych w języku polskim, czeskim i angielskim.