Przejdź do treści

Zdzisław Zadworny

Burmistrz Gminy Cieszanów

Z samorządem związany od 1992 roku. W 2002 roku zostaje burmistrzem wybranym w wyborach powszechnych w gminie Cieszanów i funkcję tę pełni do dzisiaj. Pracę samorządową łączy z działalnością społeczną. Od trzydziestu lat jest aktywnym członkiem Ochotniczych Straży Pożarnych. Od pierwszych wyborów na burmistrza inicjuje powstawanie Kół Gospodyń Wiejskich w formule gminnego stowarzyszenia, które obecnie zrzesza 14 kół. Współtworzy stowarzyszenie oświatowe Cieszanów.pl, które prowadzi trzy zespoły szkolne. Gmina Cieszanów brała udział w programie Przejrzysta Polska, w wyniku którego w gminie zostały wprowadzone zasady: przeprowadzania konsultacji społecznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz transparentnego działania urzędu oraz rady miejskiej.