Przejdź do treści

Pobierz program w formacie PDF

08.00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09.45 – 10.00

OTWARCIE KONFERENCJI

Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu, BGK

10.00 – 11.15

WYSTĄPIENIA OTWIERAJĄCE

Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii

Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu, MSWiA

Grzegorz Cichy, Burmistrz Proszowic, Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

11.15 – 12.40

BLOK I: ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE I FINANSOWE JST / JAK NIEJEDNORODNE SĄ POLSKIE SAMORZĄDY?

WPROWADZENIE: Mateusz Walewski, Dyrektor Departamentu Badań i Analiz / Główny Ekonomista, BGK
Adam Piłat, Menedżer Zespołu Analiz Strategicznych i Programowych, BGK

Jakub Banaszek, Prezydent Miasta Chełm

Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego

Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich

Marek Wiewióra, Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego, MF

dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

MODERATOR: Mateusz Walewski, Dyrektor Departamentu Badań i Analiz / Główny Ekonomista, BGK

12.40 – 13.10

PRZERWA KAWOWA

13.10 – 14.30

BLOK II: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – STATUS REALIZACJI

WPROWADZENIE: Alicja Deba, Dyrektor Biura Programów Inwestycyjnych, BGK

Paweł Dziewit, Wójt Gminy Gózd

Mirosław Karolczuk, Burmistrz Miasta Augustowa

Anna Łopaciuk, Dyrektor Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka, BGK

dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH

Przemysław Socha, Dyrektor Biura Relacji Społecznych, BGK

Marek Wójcik, Pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich

MODERATOR: Michał Baj, Dyrektor Zarządzający Pionem Programów Inwestycyjnych i Mieszkaniowych, BGK

14.30 – 15.30

LUNCH

15.30 – 16.45

BLOK III: UPROSZCZENIE PODATKÓW LOKALNYCH I ICH POBORU – RZECZYWISTOŚĆ, MARZENIA, REALNE MOŻLIWOŚCI

WPROWADZENIE: dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych, UMK

dr hab. Paweł Felis, prof. SGH, Instytut Finansów SGH, Instytut Finansów przy MF

dr Adam Kałążny, Partner Associate, Deloitte

Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

dr Beata Rogowska-Rajda, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Zastępca Dyrektora, KIS

Łukasz Rogowski, Doradca Podatkowy, Urząd Miasta Szczecin

prof. dr hab. Paweł Smoleń, Kierownik Katedry Finansów i Prawa Finansowego WPPKiA KUL, Wiceprezes SKO w Lublinie

MODERATOR: dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych, UMK

16.45 – 17.00

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

Tomasz Robaczyński, Członek Zarządu, BGK

19.30

UROCZYSTA KOLACJA ORAZ KONCERT NIESPODZIANKA

10.00 – 11.10

BLOK IV: PPP WSPÓŁPRACA Z SEKTOREM PRYWATNYM W CELU REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Paweł Lider, Meridiam

Tomasz Matuszewski, Burmistrz Miasta Sanoka

Bartosz Mysiorski, Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP

Wojciech Ostrowski, Skarbnik Miasta Płocka

Piotr Sołtyski, Dyrektor Zarządzający HOCHTIEF Ladepartner GmbH

Przemysław Szulfer, Dyrektor ds. Skarbowości i Administracji, Warbud

MODERATOR: Anna Łopaciuk, Dyrektor Programu Infrastruktura, Transport i Logistyka, BGK

11.10 – 12.10

BLOK V: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I PROJEKTY ŚRODOWISKOWE W PRAKTYCE

Dawid Chrobak, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn

Józef Neterowicz, Ekspert Związku Powiatów Polskich

Artur Paszko, Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. 

Arkadiusz Ptak, prof. IRWiR PAN, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

Rafał Zalesiński, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie

MODERATOR: Paweł Chorąży, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich, BGK

12.10 – 12.40

PRZERWA KAWOWA

12.40 – 13.30

BLOK VI: ROLA MIAST W PRZECIWDZIAŁANIU ZMIANIE KLIMATU (3W)

Wojciech Bakun, Prezydent Miasta Przemyśla

Marcin Dmowski, Zastępca Burmistrza Miasta Świdnik

Piotr Matczuk, Country Officer, IFC

Jacek Orych, Burmistrz Miasta Marki

MODERATOR: Adam Żelezik, Dyrektor Departamentu 3W, BGK

13.30 – 14.30

BLOK VII: FINANSOWANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH W GMINACH – KTO MOŻE POMÓC W BUDOWANIU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

WPROWADZENIE: Brygida Ślabska, Prezes Fundacji Most the Most, BGK

Andrzej Abako, Starosta Powiatu Olsztyńskiego

Marek Chmielewski, Wójt Gminy Dzierżoniów

Piotr Janica, Prezes MPLAB Prototypes

Beata Kulczycka, Naczelnik Wydziału Programowania i Promocji, UM Nowa Sól

Waldemar Remfeld, Starosta Powiatu Grajewskiego

Zdzisław Zadworny, Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

dr hab. Katarzyna Zalasińska, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa

MODERATOR: Brygida Ślabska, Prezes Fundacji Most the Most, BGK

14.30 – 14.45

PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI

Tomasz Robaczyński, Członek Zarządu, BGK

14.45 – 15.30

LUNCH